BAN blue

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน

สนับสนุนการดำเนินโครงการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นเชิงพื้นที่

ตามที่กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน สนับสนุนการดำเนินโครงการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นเชิงพื้นที่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-24 มิถุนายน 2563 นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาในการเปิดรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก รายละเอียดดังนี้

 

คลิก ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

 

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum