กองนโยบายและแผน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคุณหญิงมุก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วยคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงิน และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

ประชม คกก. จดสรรงบประมาณ 14263 ๒๐๐๒๒๔ 0003

ประชม คกก. จดสรรงบประมาณ 14263 ๒๐๐๒๒๔ 0005

ประชม คกก. จดสรรงบประมาณ 14263 ๒๐๐๒๒๔ 0008

 

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum