เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน  2560 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาราชภัฏภูเก็ต จัดการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ตร่วมด้วย หัวหน้างาน และบุคลากร จากกองและฝ่ายงานต่างๆ ของสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

LOGOPKRU

 MG 4711

 MG 4712

 MG 4716

 MG 4719

 MG 4721

 MG 4735

 MG 4737

 MG 4739

IMG 4724

 

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum