ระหว่างวันที่ 11-12 กรฎาคม 2559 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต นายธวัชชัย บุญเฉิด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมด้วย หัวหน้างาน และบุคลากร จากกองและฝ่ายงานต่างๆ ของสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วม ณ โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 

 LOGOPKRU

5

7

1

2

3

4

6

ดูภาพเพิ่มเติม

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum