ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย , นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรกองนโยบายและแผน พร้อมด้วยนายธัชพิชัย ปิยสวัสดิ์ธาดา รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา , บุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาองค์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

ประชมหารอการจดสรรงบประมาณ64 กองพฒนาน

ประชมหารอการจดสรรงบประมาณ64 กองพฒนาน 6

ประชมหารอการจดสรรงบประมาณ64 กองพฒนาน 7

ประชมหารอการจดสรรงบประมาณ64 กองพฒนาน 8

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum