บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ 70% สำหรับทำความสะอาดให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1072563 BE ๒๐๐๗๑๙

1072563 BE ๒๐๐๗๑๙ 2

 

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum