มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม “PKRU Preventing COVID-19” ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรกองนโยบายและแผน ร่วมทำความสะอาดอาคารสถานที่ ห้องทำงาน และจุดเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากความเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพให้บุคลากร

 

2332563 BE ๒๐๐๓๓๑ 0013

2332563 BE ๒๐๐๓๓๑ 0054

2332563 BE ๒๐๐๓๓๑ 0053

2332563 BE ๒๐๐๓๓๑ 0052

 

2332563 BE ๒๐๐๓๓๑ 0042

  • บริการออนไลน์

web old

STARDY

webservice

mua

CALCULATER

ohec

curriculum